Friday, January 11, 2019

Uge 02 - Nyt år, Ny tribune

Nyt år, Ny tribune

Så kom vi i gang med 2019, og der er sket en del fremskridt på byggepladsen, hvor slutspurten hen mod aflevering nu er ved at gå i gang. Som en forsinket julegave får I her en del billeder af byggeriet, som altid kan man se en større udgave ved at klikke på billedet. 

Vi starter udenfor, hvor der ikke er sket de store ændringer siden sidst, der arbejdes fortsat i ankomstområdet, pt isoleres der under betondækket til loungen.

Bag hallen er der nu blevet monteret en ståltrappe, der vil fungere som udgang efter kampene.

Her ser vi mod hovedindgangen, hvor man næsten er klar til det sidste belægningsarbejde.

Omme på det modsatte hjørne ses det at der ligeledes er blevet monteret trapper på de to udgange mod P-pladsen.

Der mangler stadig lidt på taget, derfor stadig stillads-adgang.

Imellem omklædningsbygningen og arenaen skal der etableres en ny mellemgang. De første fundamenter er sat til dette.

Trappen er også monteret i modsatte ende ned mod loungen ved Hal 2.

Inde i arenaen har man fået monteret lys, reflektordug og ventilationsposer over banen

Under hjemmebanetribunen begynder toiletområdet at tage form.

Den vigtigste del af infrastrukturen er på plads.

Men der mangler fortsat noget visse steder.

Over dækket er der sket ting og sager da overbygningen på hjemmetribunen nu er blevet monteret. Det drejer sig om en forholdsvis let konstruktion i præfabrikerede profiler og elementer.

 Der vil være adgang til tribunen via trapper foran både i siderne og midtpå.

Tribunen består af i alt 10 trin med nogenlunde den samme trinbredde som den gamle ståtribune, dog ikke helt så stejl. Der er en del robust udseende bølgebrydere integreret i konstruktionen.

Her følger et par billeder, der giver en ide omkring udsynet for en person på cirka 175 cm.Som sagt er der 3 opgange til tribunen, der er hævet over betondækket for at give et bedre udsyn.

Imellem de to tribuneafsnit er der en gangvej, så man kan cirkulere fra den ene langside til den anden.

Man kan forestille sig at gangvejen samt opgange til tribunen skal holdes nogenlunde fri under kampene for at sikre passage mellem områderne.

 Sidst i dette indlæg er et par panoramabilleder, der giver yderligere indtryk af synsvinklerne fra forskellige punkter i arenaen.

I hjørnet mod Hal 2 er man i gang med at færdiggøre sammenbygningen.
''

Samtlige bølgebrydere er oppe i udeholdets afsnit.

På siddepladsområderne er man ved at gøre klar til montage af sæder, der monteres bolte hele vejen rundt.

I hver ende af hovedtribunen er der opgang til øvre afsnit via trapper som denne.

På hovedtribunen er der kommet glas skillevægge op ind til mødelokalerne.

Et kig ind i det endnu ikke færdige mødelokale

I indgangspartiet er alle døre nu monteret og man får en fornemmelse af slutproduktet.

Fra øvre afsnit får man et godt udsyn fra alle pladser. Billederne nedenfor er fra øverste hjørne.

Bemærk ventilationsposerne, der er monteret i loftet.

Et kig ned mod udebanehjørnet og hullet til ismaskinen.

Udsynet ved midterlinien.


Et kig ned mod hjemmebanetribunen. Man ser tydeligt de 3 opgange.

 Så går turen ind i loungen,hvor der arbejdes på højtryk med ventilation og el.

Der er vinduer langs hele  væggen ind mod arenaen.


Der er skabt forbindelse ind til køkkenet i den eksisterende lounge bygning.

 Et par kig fra hjørnet og man fornemmer loungens unikke form.


Yderligere et par billeder fra øvre afsnit:
Under tribunerne arbejdes der ligeså, her under udeholdets afsnit.


Ismaskinen kommer til at køre ud her, med udsyn ned mod hjemmeholdets fans.

Ståpladser til udeholdet.

Her mangler der stadig rækværk og spillerbokse.

Vi slutter med en række panoramafotos fra forskellige punkter. Først fra øvre afsnit:


Dernæst fra øverste niveau på modsatte langside:

Og så en række fra hjemmeholdets tribune, først nederste trin på betondelen:
 Dernæst øverste trin på betondelen:
 Her nederste trin på stillads-tribunen:
 Og til slut øverste trin på stilladstribunen.

Som det kan ses er der stadig en del arbejde tilbage inden arenaen er klar, men der er massiv aktivitet i området, og jeg håber at billederne giver en ide om, hvordan arenaen vil tage sig ud til slut. Forvent yderligere opdatering om 2-3 uger, forhåbentlig med sæder og en endnu mere helstøbt arena.

No comments:

Post a Comment

Uge 07 - Slutspurten er sat ind.

Sæder, Bander og Skærme Aktivitetsniveauet er fortsat højt på Gl. Vardevej, og som nogen måske har set på fanklubbens facebookside, så ...