Friday, June 8, 2018

Nedrivningen i fuld gang - og lidt om Hal 2

Nedrivningen af den gamle skøjtehal er i fuld gang, men der er også fuld gang i fremadrettede initiativer her følger et par billeder med et par dages forsinkelse (taget Grundlovsdag) samt en status på Hal 2.

Efter et længere tilløb med fjernelse af asbest og blyholdig maling er selve nedrivningen nu i fuld sving. De bærende spær bliver fjernet et fag ad gangen og den resterende del af tagmaterialet pilles ned og sorteres. Halvdelen af hallen er nu pillet ned.


Som det ses er der lagt køreplader ud på selve banelegemet, så de tunge køretøjer ikke beskadiger is-anlægget.

Materialerne sorteres efter type til bortskaffelse eller genanvendelse.


Som det ses er hele endevæggen mod stadionhallen nu væk, og der er frit udsyn mod omklædningsbygningen (der bibeholdes og integreres i den færdige arena).Nedenfor et kig ind i dybet - man kan ane den gule mur i enden, velnok et af de sidste billeder af den tribune, for med udgangen af ugen er den nu også pillet ned.Et kig over mod stadion - væggene i forgrunden bibeholdes og indarbejdes i den nye hal.


Kastegården mellem atletikstadion og grusbane/parkeringspladsen er omdannet til byggeplads-kontor. Skurvognene har overtaget lige pt.


Som det ses er der spist en stor del af hallen:

Om et års tid til denne vinkel se noget anderledes ud - her vil adgangsvejen til hallen være.

Hal 2 gøres klar

Det var varmt i den forgangne uge, så derfor sneg jeg mig indendørs i Hal 2, hvor der er tændt for køleanlægget og isen er ved at blive etableret. Som det ses nedenfor er man så småt ved at gøre klar til at spille turneringskampe herinde, de små tribuner er fjernet, midlertidige konstruktioner er væk, og der gøres klar til at bygge tribuner op. 


Kortsiden ser således ud - som det ses er der ikke meget plads.


Og der er endnu mindre i modsatte ende - vækker minder om en udebanetur til Vojens for en del år siden...


Det bliver intimt og festligt herinde. Der arbejdes på at gøre plads til ca 1200 tilskuere, heraf ca 300 siddepladser. Pladserne etableres på midlertidige tribuner bygget i stillads - i mine øjne en fin og fleksibel løsning, der kan tilpasses til den plads, der er til rådighed.


Langt de fleste af pladserne vil blive på den ene langside med en forhøjet VIP balkon bagerst på tribunen. Så vidt jeg ved er det kun sidste sæsons sæsonkortholdere, der har mulighed for at erhverve sig sæsonkort til denne sæson - den mulighed bør man nok benytte sig af.


Nye konstruktioner

Det er ikke kun nedrivning der pågår. De første blivende konstruktionselementer er således allerede på plads. Det drejer sig selvfølgelig om de genbrugte fundamenter, men er er også blevet støbt væg-elementer ovenpå. Der kommer en langsgående væg på ydersiden af disse, så der dannes en række rum ind mod arenaens stue-niveau, der kan bruges til opmagasinering og lignende. Niveauet over disse vægge bliver 1. salen, hvor tilskuerne vil komme ind og cirkulere rundt i arenaen.


Til slut en lille video-snas med nedrivningen i gang.Det var alt for denne omgang, jeg håber at have lidt flere detaljer omkring indretningen af den nye hal på programmet i næste indlæg.

No comments:

Post a Comment

Uge 07 - Slutspurten er sat ind.

Sæder, Bander og Skærme Aktivitetsniveauet er fortsat højt på Gl. Vardevej, og som nogen måske har set på fanklubbens facebookside, så ...