Wednesday, June 20, 2018

Nedrivningen er færdiggjort

Slut - prut - finale

Det tog ikke lang tid (godt 2 uger), så var de sidste spær forsvundet og tilbage står nu kun de dele af hallen, der skal genbruges. Her følger en del billeder, der dokumenterer tingenes tilstand her i starten af uge 25, klik på billederne hvis du vil se dem i større udgave.

Først et blik hen mod den fremtidige hovedindgang til skøjtehallen.
Her vil  man i fremtiden stadig kunne gå langs hallen, der vil dog blive en langsgående mur ud mod gangvejen og skabt rum i mellemrummene.


Et eksempel fra samme sted - der er skåret hul til den fremtidige dør ind til rummet.

Og sådan her ser området så ud i den sidste inkarnation af designet. Søjlerne så tidligere anderledes ud, men er blevet re-designet i løbet af projektet. 

Der foregår stadig støbearbejde på de gamle fundamenter.
 Over mod Hal 2 er en del af bygningsmassen nu overladt til sig selv indtil hallen er genopført.
 Som det ses nedenfor er kørepladerne fjernet fra banelegemet, der nu får noget sol for første gang nogensinde. Og bare rolig, der var ikke synlige revner eller skader på banen.
 Et blik mod tennishallen:


 Her ses tydeligt hvordan man er begyndt at udgrave hvor der skal være fundamenter til tribunekonstruktionen. Hvis man kigger godt efter kan man ane den fremtidige form rundt om banen.


Omklædningsbygningen består, og står nu helt for sig selv.Når først den nye hal skyder op,vil man kun kunne ane lysmasten og hverken Stadion eller Stadionhal

Mon denne portal skal genbruges i Hal 2?

Omklædningsbygningen - helt alene uden skøjtehal

Mon denne lampe bliver tilsluttet igen? Næppe.

Fundamenterne forberedes med lidt mindre grej end nedrivningen blev foretaget med.

Punktfundamenterne skal placeres her.

Midlertidig afskærmning ind mod forbindelsesbygningen:


Her er blevet skyllet rigelige mængder fadøl retur i systemet...


En midlertidig forstærkning af søjlen, så bygningen bliver stående.

Her ses hullerne til fundamenter rundt i hjørnet.

Et blik om mod den nye Gule Mur


En overraskende hurtig nedrivning er overstået og de første elementer skulle ankomme i uge 27 og montagen fortsætte i løbet af sommerferien, hvor man vil se byggeriet skyde i luften igen. Rejsegildet skulle efter sigende også være planlagt til starten af oktober.

No comments:

Post a Comment

Uge 07 - Slutspurten er sat ind.

Sæder, Bander og Skærme Aktivitetsniveauet er fortsat højt på Gl. Vardevej, og som nogen måske har set på fanklubbens facebookside, så ...