Wednesday, June 20, 2018

Nedrivningen er færdiggjort

Slut - prut - finale

Det tog ikke lang tid (godt 2 uger), så var de sidste spær forsvundet og tilbage står nu kun de dele af hallen, der skal genbruges. Her følger en del billeder, der dokumenterer tingenes tilstand her i starten af uge 25, klik på billederne hvis du vil se dem i større udgave.

Først et blik hen mod den fremtidige hovedindgang til skøjtehallen.
Her vil  man i fremtiden stadig kunne gå langs hallen, der vil dog blive en langsgående mur ud mod gangvejen og skabt rum i mellemrummene.


Et eksempel fra samme sted - der er skåret hul til den fremtidige dør ind til rummet.

Og sådan her ser området så ud i den sidste inkarnation af designet. Søjlerne så tidligere anderledes ud, men er blevet re-designet i løbet af projektet. 

Der foregår stadig støbearbejde på de gamle fundamenter.
 Over mod Hal 2 er en del af bygningsmassen nu overladt til sig selv indtil hallen er genopført.
 Som det ses nedenfor er kørepladerne fjernet fra banelegemet, der nu får noget sol for første gang nogensinde. Og bare rolig, der var ikke synlige revner eller skader på banen.
 Et blik mod tennishallen:


 Her ses tydeligt hvordan man er begyndt at udgrave hvor der skal være fundamenter til tribunekonstruktionen. Hvis man kigger godt efter kan man ane den fremtidige form rundt om banen.


Omklædningsbygningen består, og står nu helt for sig selv.Når først den nye hal skyder op,vil man kun kunne ane lysmasten og hverken Stadion eller Stadionhal

Mon denne portal skal genbruges i Hal 2?

Omklædningsbygningen - helt alene uden skøjtehal

Mon denne lampe bliver tilsluttet igen? Næppe.

Fundamenterne forberedes med lidt mindre grej end nedrivningen blev foretaget med.

Punktfundamenterne skal placeres her.

Midlertidig afskærmning ind mod forbindelsesbygningen:


Her er blevet skyllet rigelige mængder fadøl retur i systemet...


En midlertidig forstærkning af søjlen, så bygningen bliver stående.

Her ses hullerne til fundamenter rundt i hjørnet.

Et blik om mod den nye Gule Mur


En overraskende hurtig nedrivning er overstået og de første elementer skulle ankomme i uge 27 og montagen fortsætte i løbet af sommerferien, hvor man vil se byggeriet skyde i luften igen. Rejsegildet skulle efter sigende også være planlagt til starten af oktober.

Friday, June 8, 2018

Nedrivningen i fuld gang - og lidt om Hal 2

Nedrivningen af den gamle skøjtehal er i fuld gang, men der er også fuld gang i fremadrettede initiativer her følger et par billeder med et par dages forsinkelse (taget Grundlovsdag) samt en status på Hal 2.

Efter et længere tilløb med fjernelse af asbest og blyholdig maling er selve nedrivningen nu i fuld sving. De bærende spær bliver fjernet et fag ad gangen og den resterende del af tagmaterialet pilles ned og sorteres. Halvdelen af hallen er nu pillet ned.


Som det ses er der lagt køreplader ud på selve banelegemet, så de tunge køretøjer ikke beskadiger is-anlægget.

Materialerne sorteres efter type til bortskaffelse eller genanvendelse.


Som det ses er hele endevæggen mod stadionhallen nu væk, og der er frit udsyn mod omklædningsbygningen (der bibeholdes og integreres i den færdige arena).Nedenfor et kig ind i dybet - man kan ane den gule mur i enden, velnok et af de sidste billeder af den tribune, for med udgangen af ugen er den nu også pillet ned.Et kig over mod stadion - væggene i forgrunden bibeholdes og indarbejdes i den nye hal.


Kastegården mellem atletikstadion og grusbane/parkeringspladsen er omdannet til byggeplads-kontor. Skurvognene har overtaget lige pt.


Som det ses er der spist en stor del af hallen:

Om et års tid til denne vinkel se noget anderledes ud - her vil adgangsvejen til hallen være.

Hal 2 gøres klar

Det var varmt i den forgangne uge, så derfor sneg jeg mig indendørs i Hal 2, hvor der er tændt for køleanlægget og isen er ved at blive etableret. Som det ses nedenfor er man så småt ved at gøre klar til at spille turneringskampe herinde, de små tribuner er fjernet, midlertidige konstruktioner er væk, og der gøres klar til at bygge tribuner op. 


Kortsiden ser således ud - som det ses er der ikke meget plads.


Og der er endnu mindre i modsatte ende - vækker minder om en udebanetur til Vojens for en del år siden...


Det bliver intimt og festligt herinde. Der arbejdes på at gøre plads til ca 1200 tilskuere, heraf ca 300 siddepladser. Pladserne etableres på midlertidige tribuner bygget i stillads - i mine øjne en fin og fleksibel løsning, der kan tilpasses til den plads, der er til rådighed.


Langt de fleste af pladserne vil blive på den ene langside med en forhøjet VIP balkon bagerst på tribunen. Så vidt jeg ved er det kun sidste sæsons sæsonkortholdere, der har mulighed for at erhverve sig sæsonkort til denne sæson - den mulighed bør man nok benytte sig af.


Nye konstruktioner

Det er ikke kun nedrivning der pågår. De første blivende konstruktionselementer er således allerede på plads. Det drejer sig selvfølgelig om de genbrugte fundamenter, men er er også blevet støbt væg-elementer ovenpå. Der kommer en langsgående væg på ydersiden af disse, så der dannes en række rum ind mod arenaens stue-niveau, der kan bruges til opmagasinering og lignende. Niveauet over disse vægge bliver 1. salen, hvor tilskuerne vil komme ind og cirkulere rundt i arenaen.


Til slut en lille video-snas med nedrivningen i gang.Det var alt for denne omgang, jeg håber at have lidt flere detaljer omkring indretningen af den nye hal på programmet i næste indlæg.

Uge 07 - Slutspurten er sat ind.

Sæder, Bander og Skærme Aktivitetsniveauet er fortsat højt på Gl. Vardevej, og som nogen måske har set på fanklubbens facebookside, så ...