Friday, June 8, 2018

Nedrivningen i fuld gang - og lidt om Hal 2

Nedrivningen af den gamle skøjtehal er i fuld gang, men der er også fuld gang i fremadrettede initiativer her følger et par billeder med et par dages forsinkelse (taget Grundlovsdag) samt en status på Hal 2.

Efter et længere tilløb med fjernelse af asbest og blyholdig maling er selve nedrivningen nu i fuld sving. De bærende spær bliver fjernet et fag ad gangen og den resterende del af tagmaterialet pilles ned og sorteres. Halvdelen af hallen er nu pillet ned.


Som det ses er der lagt køreplader ud på selve banelegemet, så de tunge køretøjer ikke beskadiger is-anlægget.

Materialerne sorteres efter type til bortskaffelse eller genanvendelse.


Som det ses er hele endevæggen mod stadionhallen nu væk, og der er frit udsyn mod omklædningsbygningen (der bibeholdes og integreres i den færdige arena).Nedenfor et kig ind i dybet - man kan ane den gule mur i enden, velnok et af de sidste billeder af den tribune, for med udgangen af ugen er den nu også pillet ned.Et kig over mod stadion - væggene i forgrunden bibeholdes og indarbejdes i den nye hal.


Kastegården mellem atletikstadion og grusbane/parkeringspladsen er omdannet til byggeplads-kontor. Skurvognene har overtaget lige pt.


Som det ses er der spist en stor del af hallen:

Om et års tid til denne vinkel se noget anderledes ud - her vil adgangsvejen til hallen være.

Hal 2 gøres klar

Det var varmt i den forgangne uge, så derfor sneg jeg mig indendørs i Hal 2, hvor der er tændt for køleanlægget og isen er ved at blive etableret. Som det ses nedenfor er man så småt ved at gøre klar til at spille turneringskampe herinde, de små tribuner er fjernet, midlertidige konstruktioner er væk, og der gøres klar til at bygge tribuner op. 


Kortsiden ser således ud - som det ses er der ikke meget plads.


Og der er endnu mindre i modsatte ende - vækker minder om en udebanetur til Vojens for en del år siden...


Det bliver intimt og festligt herinde. Der arbejdes på at gøre plads til ca 1200 tilskuere, heraf ca 300 siddepladser. Pladserne etableres på midlertidige tribuner bygget i stillads - i mine øjne en fin og fleksibel løsning, der kan tilpasses til den plads, der er til rådighed.


Langt de fleste af pladserne vil blive på den ene langside med en forhøjet VIP balkon bagerst på tribunen. Så vidt jeg ved er det kun sidste sæsons sæsonkortholdere, der har mulighed for at erhverve sig sæsonkort til denne sæson - den mulighed bør man nok benytte sig af.


Nye konstruktioner

Det er ikke kun nedrivning der pågår. De første blivende konstruktionselementer er således allerede på plads. Det drejer sig selvfølgelig om de genbrugte fundamenter, men er er også blevet støbt væg-elementer ovenpå. Der kommer en langsgående væg på ydersiden af disse, så der dannes en række rum ind mod arenaens stue-niveau, der kan bruges til opmagasinering og lignende. Niveauet over disse vægge bliver 1. salen, hvor tilskuerne vil komme ind og cirkulere rundt i arenaen.


Til slut en lille video-snas med nedrivningen i gang.Det var alt for denne omgang, jeg håber at have lidt flere detaljer omkring indretningen af den nye hal på programmet i næste indlæg.

Saturday, May 26, 2018

Ny Is Arena - Ny blog

Et nyt byggeri omkring stadion kalder på en ny Byggeblog til at følge projektet. I samarbejde med Esbjerg Energy og KG Hansen vil jeg på denne blog forsøge at følge byggeriet efter bedste evne, mest i form af billedupdates, men også med tekst og forklaring, som I kender det fra den hedengangne bluewaterarena@blogspot.com. Jeg vil tilstræbe en update hver anden uge, så hold øje med bloggen.


Hvad ved vi:

Den nye Skøjtehal bliver bygget hvor den eksisterende står i dag, klemt inde mellem stadion og stadionhallen, så der er begrænset plads at arbejde på. Ydermere genbruger man selve banelegemet, der blev udskiftet for ikke så mange år siden, ligesom det på visualiseringerne fra udbuddet ser ud til at både det nuværende omklædningsrum samt dele af det eksisterende fundament genbruges. Man skal således forestille sig at taget og siderne rykkes af den gamle hal, og så sættes en ny konstruktion ovenpå.

Arenaen får plads til i alt 4378 tilskuere fordelt på 2568 siddepladser og 1810 ståpladser ifølge kommunens projektinformation. 

Der foreligger pt kun et par visualiseringer i forbindelse med arkitektkonkurrencen, men jeg skal forsøge at fremskaffe yderligere og forhåbentlig opdateret information.

Billederne nedenfor viser det nye ankomstområde - hovedindgangen flyttes således om på langsiden mellem skøjtehallen og loungebygningen til Stadion. De to forbindes med yderligere en loungebygning, der hænger som en bro hen over ankomstområdet, dette er den dedikerede Ishockey lounge.

Lounge hængende over ankomstområdet,forbundet med BWA loungen
Udsigt fra lounge mod isen


Der skabes således en hel ny plads hvor der i dag er en smal gangvej langs hallen:Derudover ved vi at hovedparten af pladserne bliver placeret i en i en Bowle-form lidt ligesom i Vojens med siddepladser på langsiderne og ståpladser i enderne. Det forlyder at Fantribunerne bytter plads, således at "Gelbe Wand" nu bliver i Stadion-hal enden, men meget mere om dette i et senere indlæg.

Nedenfor et par billeder til at dokumentere tilstanden inden nedrivningsarbejdet startede.

Status den 26/5-2018

Der har været afspærret rundt om skøjtehallen noget tid og arbejdet med at fjerne blyholding maling udvendigt samt potentielt asbestholdige materialer indvendigt - husk på at skøjtehallen blev opført i en anden tid med noget andre miljøkrav. Hvis der i øvrigt er nogen, der ligger inde med fotos eller anekdoter fra hhv. tiden på cykelbanen, boblehallen eller byggeriet af skøjtehallen, så giv endelig lyd.

Ovenstående arbejde blev afsluttet før pinse og den egentlige nedrivning er nu i gang. 
Ugeavisen Esbjerg har lagt en video på deres facebook-side, der bedre end de fleste billeder viser hvad der er foregået den sidste uges tid inde i den gamle skøjtehal:

Derudover har jeg taget et par billeder for at fange status her den 26/5:Inde i Hal 2, der vil tjene som kampbane mens byggeriet pågår er der endnu ikke mange tegn på opbygning af tribuner, mv. - dog ligger der en stor stak gule sæder, jeg formoder de skal indarbejdes i en eller anden form for midlertidig tribune. Det bliver en ret intim rammeomkring grundspilsakampene, formoder jeg; og jeg regner med i et senere blog indlæg at fokusere på hvordan indretningen bliver i Hal 2.

Opsummering

Solen skinner, arbejdet er i gang, og det er bloggen også. Jeg ser frem til at formidle byggeriet over det næste års tid, ligesom jeg håber at I vil læse med hele vejen.

Nedrivningen i fuld gang - og lidt om Hal 2

Nedrivningen af den gamle skøjtehal er i fuld gang, men der er også fuld gang i fremadrettede initiativer her følger et par billeder med et ...