Monday, September 24, 2018

Uge 39 - De bærende konstruktioner er på plads

Arenaen tager form 

Efter et par travle uger med montage af betonelementer og stålkonstruktion begynder man for alvor at kunne fornemme arenaens fremtidige udtryk. Nedenfor et billede, der er knapt en uge gammel (der er flere dronebilleder sidst i indlægget, mange tak til KG Hansen for de fine billeder).


Langt størstedelen af arenaens tagkonstruktion er monteret, der udestår dog stadig enkelte elementer, såsom disse afrundede bjælker, der monteres i hjørnet ned mod Hal 2.

Set fra atletikstadion ser man tydeligt arenaens fulde højde. De gamle fundamenter er genbrugt og vil være tydelige fremadrettet. Der vil blive monteret facade elementer imellem dem, men den skrå del vil være på ydersiden af arenaen.

Gavlen mod stadionhallen er færdigmonteret, her mangler også blot et par hjørneelementer over mod stadion. Åbningerne i niveau 0 er udgange fra arenaen.

Her fornemmer man bygningens fremtidige kontur. Der vil ligeledes komme en udgang fra niveau 1 fra langsiden og ned til højre i billedet til området ved siden af omklædningsbygningen.

 Nu bevæger vi os ind i arenaen, først et kig under tribunen på langsiden, billedet er taget ned mod hal 2. Man fornemmer til venstre hvordan der er lavet plads til spillerbokse. Til højre de genbrugte fundamenter.

Vi fortsætter ned i hjørnet og kigger nu hen under den nedre del af den gule mur. Åbningen til venstre fører ind til området under tribunen med toiletter til hjemmepublikum.

Her ses opgangen til niveau 1 nede fra toiletområdet.

Vi drejer rundt og kigger hen mod trappen i modsatte ende af endetribunen. Der vil være nedgang til dette områder fra begge hjørner, over os vil den guld mur blive etableret. Åbningerne til højre er ind til de fremtidige toiletter. (og ja, der bliver væsentligt flere end der var i den gamle hal!)


"Toiletgangen"


Vi er nu drejet ind under tribunen igen og befinder os nu i hjørnet mellem endetribunen og hovedtribunen. De etablerede rum mellem de genbrugte fundamenter vil blive brugt til depotrum.Længere henne under hovedtribunen ser man de skrå elementer til venstre, der udgør trapperne ved hovedindgangen - dem viser jeg senere fra en anden vinkel. længere fremme ser man åbninger til toiletter samt op/nedgang til tribunen i hjørnet.

De samme toiletter fra modsatte side.

Et hurtigt kig under den modsatte endetribune, man kan skimte døren ind til mellembygningen til hal 2 i modsatte ende.

Vi bevæger os op fra niveau 0 til niveau 1 via trappen i hjørnet og befinder os nu på det, der bliver det primære publikumsområde.

Endetribunen med udeholdets fans placeret i hjørnet.

Dækket til loungebygningen har skabt et tag over området mellem Blue Water Arena loungen og Is arenaen. Her set ud gennem den fremtidige hovedindgang:

Når man ankommer vil man i fremtiden træde op i arenaen af disse trin:

Og blive mødt af helvede i vest - spillerboksene, Energy løber på banen i midten, udeholdet i venstre side af billedet:

Endetribunen samt udebanefans i hjørnet:

Og endelig den gule mur - her vil der komme yderligere tribunetrin bag de pt anlagte.

Klik på nedenstående panoramafoto for at få en bedre fornemmelse

Et kig ud under loungen:

Nedenstående billede giver en fornemmelse af udsynet fra toppen af tribunen (niveau 1) nede fra det ene hjørne.

Og her et billede taget i isniveau:

Mon ikke håndværkerne kører ud inden der kommer is på:

Nedenfor ses området hvor der etableres en tribune i "let konstruktion" som viderebygning på den gule mur. Der bliver gennemgang til venstre ud mod banen og så etableres yderligere 6-7 tribune trin til højre. I hjørnerne etableres salgssteder.

Udsynet fra baren i hjørnet:

Et kig over mod hovedtribunen:

Banen set fra endetribunen:

Spillerbokse:

Endnu et panorama billede. Klik for at se mere.

 Fordelingsgangen fortsætter hele vejen rundt i niveau 1:


Udsynet fra pladserne lige bag spillerboksene:

Et kig ned mod hjemmetribunen

Der etableres ny adgangsvej hen mod den fremtidige hovedindgang:

Det var slut på en billedtung opdatering - I får lige et par dronefotos mere at slutte på, og så kan I forvente at der næste gang vil være påbegyndt montage af facadeplader og trapezplader i taget.


Personligt er jeg helt pjattet med de her dronebilleder. Det var alt for denne omgang, tak fordi I læste med.

Monday, September 10, 2018

Uge 37 - Travlhed på byggepladsen


3 Kraner og et stort samlesæt

Der er fuld gang i byggeriet på Gl Vardevej, og efter et par ugers blog-pause er der sket store fremskridt siden sidst. I får derfor i dag en ordentlig stak billeder at lune jer på, der var massiv aktivitet på byggepladsen med 3 kraner i gang med montagearbejdet. Vi starter med et oversigtsbillede, der giver en forsmag på hvordan hockey-bowlen ser ud til slut:

Fra parkeringspladsen ved siden af skøjtehallen ser man nu hvordan søjler og betondæk til den nye lounge bygning er blevet monteret. Kranen i forgrunden er i gang med at montere tagkonstruktionen. Bemærk det næste stålspær, der ligger klar ved siden af loungen.

Vi bevæger os ned i området mellem skøjtehallen og tennishallen. Her ses 2 færdigmonterede spær samt gavlkonstruktionen.

Endnu et blik på tagkonstruktionen, der rager højt op over de eksisterende bygninger.

I denne ende skal der af gode grunde ikke monteres flere bærende betonelementer og man kan nu tydeligt se hvordan den øvre tribune er ført helt hen til hjørnet i sydenden af arenaren.

3 kraner, masser af stål og beton og en Zamboni-maskine, der er ved at blive serviceret (ja, det er den gamle port, der bibeholdes)

Det er ikke byens mindste kraner, der skal til at løse opgaven. Her er man ved at gøre klar til at montere det 3. spær, der er en sektion klar inde i arenaen (udenfor billedet).

Op langs langsiden kan man ane hvordan den fremtidige overdækkede hovedindgang vil tage sig ud.

I den modsatte ende er man stadig i gang med at montere de sidste betonelementer. Dagens 3. kran var parkeret mellem stadionhallen og skøjtehallen.

Indgangspartiet set fra modsatte side.
 Loungen får en lidt atypisk facon klemt inde mellem den eksisterende lounge og arenaen. I denne ende er afstanden kort.

Set lidt oppe fra får man en god fornemmelse af loungens udstrækning langs den centrale del af banen og med direkte adgang til det øvre tribuneafsnit. Hele baneområdet er i øvrigt fyldt med dele til det store samlesæt, der udgør tagkonstruktionen.


Som sagt monteres der stadig betonelementer i nordenden af arenaen, som det ses på tidligere billeder mangler man stadig den sidste trediedel af hængetribunen samt en del væg elementer.

Et kig fra stadionhallen hen langs tribunen. De åbne områder mellem søjlerne vil blive udlagt til mødelokaler og salgsboder.

De bærende elementer til den øvre tribune er klar.

Betonelementer og stålspær klar til montage. Stålkonstruktionen består af 2 sektioner, der allerede er samlet, som skal løftes op på plads og samles med den 3. sektion, der holdes af kranen på modsatte side af byggepladsen.

Betonelementerne er klar til det sidste hjørne.

Den øvre tribune kan ses på den modsatte side og den vil i henhold til det oprindelige oplæg få omkring 550 siddepladser fordelt over hele hallens længde.Set oppefra fornemmer man hvor meget plads, der er bagerst på dette tribune afsnit. Her vil der blive bygget yderligere en tribune konstruktion ovenpå betonelementerne for at skabe en samlet ståtribune - en fornyet udgave af den gule mur. Man kan ligeledes på fundamenternes placering fornemme hvordan hængetribunen vil fortsætte rundt til midt i hjørnet.


Et spær, klar til montage.

Elementer til hængetribunen holder klar til kranføreren.

Som det ses, så skrider arbejdet hastigt frem, men arenaen er endnu ikke klar til at tage imod spillere og publikum, så vi rykker derfor et smut indenfor i hal 2 for at tage temperaturen på denne. Der er blevet monteret sæder i den ene ende af stilladstribunen:


Set oppe fra bagerste sæderække er udsigten fin. Der er yderligere en balkonrække som anes til højre i billedet - bemærk de genbrugte sæder og stativer.

Der er kommet godt med bannere op rundt omkring i hallen.

I den fjerneste ende er det blevet til 2 trin op, det minder næsten om de gamle paller nede i Vojens.

I hjørnet er der klemt yderligere 2 rækker ind. Udebaneafsnit? Et par billeder fra udskiftningsbænken giver en fornemmelse for den midlertidige "hovedtribune", her enden med siddepladser.

Ståpladser i modsatte ende:

Vi slutter med endnu en oversigt over arenaen. Bemærk hvordan det ene spær element allerede hænger i luften, klar til at møde sin makker. Det var alt for denne omgang, jeg håber I er klar til sæsonstart!

Uge 39 - De bærende konstruktioner er på plads

Arenaen tager form  Efter et par travle uger med montage af betonelementer og stålkonstruktion begynder man for alvor at kunne fornemme ...